Ko mbiiɗon?

festivaal Baba Maal “Blues du fleuve”

Saakitaama ñannde :

E jonnte jawtuɗe ɗee Baaba Maal eerinooma too to daande maayo Senegal. Rfi fulfulde yehiino nootoyaade ngoon eraango.

Le Sénégalais Baba Maal a initié le festival Blues du fleuve à Podor.
Le Sénégalais Baba Maal a initié le festival Blues du fleuve à Podor. RFI/Edmon Sadaka
Jeeyngal

Wadde min kokkat on ko iwee ngoon eeraango. Pekaane waɗii, kawgel laaɗe waɗii, aawgol leɗɗe waɗi, e goɗum e goɗum  Baaba Maal ne haali haala Naank woni eɓɓande wadde fayida nde o sossi toon to Podor.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa