Ko mbiiɗon?

festivaal Baba Maal “Blues du fleuve”

Hito 30:00
Le Sénégalais Baba Maal a initié le festival Blues du fleuve à Podor.
Le Sénégalais Baba Maal a initié le festival Blues du fleuve à Podor. RFI/Edmon Sadaka

E jonnte jawtuɗe ɗee Baaba Maal eerinooma too to daande maayo Senegal. Rfi fulfulde yehiino nootoyaade ngoon eraango.

Jeeyngal

Wadde min kokkat on ko iwee ngoon eeraango. Pekaane waɗii, kawgel laaɗe waɗii, aawgol leɗɗe waɗi, e goɗum e goɗum  Baaba Maal ne haali haala Naank woni eɓɓande wadde fayida nde o sossi toon to Podor.