Ko mbiiɗon?

Waylital hakkunde mbuuɗi “Cfa” e Eco: Hoonde e honno?

Saakitaama ñannde :

Ɗum woni yewtere men aran e hitaande hesere deen. Haande en kaalan haala kaalisi, mbuuɗi. Sen teskiima ko ɓoyaani Emanuel Macron, hooreejo leydi Faransi e Alassan Watara hooreejo leydi Kott d’iwaar (Côte d’Ivoire) kaalii, wonannde kaalisi Cfa mo leyɗeele keewde ɗoo e Afrik bange sahel ndendi ene kuutoro waylete watte Eco .

Des billets de 500, 1000 et 5000 francs cfa de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Côte d'Ivoire le 25/10/2019.
Des billets de 500, 1000 et 5000 francs cfa de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Côte d'Ivoire le 25/10/2019. RFI/Pierre René-Worms
Jeeyngal

Ɗum waɗii haalullaaji. Heewɓe ene naamdoo hono ɗum wayata ? Hono wonirta ? Holko ɗum fiirti ? Mate mbuuɗii Eco ɗii, kañum e mbuuɗi Cfa ɗii potii ? Ko gootum walle alaa. Wadde en mbismoto e yewtere deen biyeteedo Demba Musaa Dembele. Oo ko economist. Maana gandanɗo mbuuɗi

So ɗum benni, men keɗo holko paamdon e mbayliigu ngu onon heɗitiiɓe

Caggal dum men jooddo e naalanke jeyaaɗo Kanel ene wiye Yaramuneen

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa