Ko mbiiɗon?

golle tokoose naa golle pamare

Saakitaama ñannde :

Hannde loowdi yewtere nde ko golle tokoose naa golle pamare. Faransiire wi’i “petit metier” Aan anndi kaa piyoowo tuufeeje, kaa defoowo, kaa jeeyoowo ndiyam, kosam, aan aandi so tawii kaa cahoowo gerte (tiga) aɗa yeeya, aan anndi kaa dognoowo sarett mbabba, puccu naa goɗɗum. Aan aandi so tawii kaa bertuɗo tablelma, kaa tappoowo paɗe, ka lawjoowo otooji...

Un cireur de chaussures à Kinshasa, en RDC.
Un cireur de chaussures à Kinshasa, en RDC. © RFI/Habibou Bangré
Jeeyngal

Mecceeji pamare ɗii ene keewi. Alla aandi noon so tawi ene adda kaalisi walle addata... Kono heewɓe ene njawa ɗii mecce, haa mbatti wiide ɗum golle pamare. Mate golle ene pamɗa ?

Aysa Bari, oo debbo jeeyoowo  gerte cahaaɗe (tiga); e Mamadu Saaliw Bah, juɗoowo teew ene yeeya, ma jaabo e naamdule men

So ɗum ɓenni kadi men keɗo ko Abdulaay Dikko waddani en e yewtere nde

 

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa