[Noddaandu faalaaɓe] «Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon» 2021

Logo Bursu "Ghislaine Dupont et Claude Verlon." RFI
Logo Bursu "Ghislaine Dupont et Claude Verlon." RFI © RFI

RFI No yuɓɓina rogere mum 8ɓiire Bursu "Ghislaine Dupont et Claude Verlon". Hikka kadi, sabu ñawu kowiid-19 laatinal 2021 waɗataa e leydi wootiri, ko e nder leyɗe 25 faransinkooje jeyaaɗe e duugal Afrik ɗum waɗata.

Jeeyngal

Ngam humpitaade ko yaaji e mum, dobo e ngol jokkol ley doo. Fow no fensitaa e nder maggol.

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210816-appel-%C3%A0-candidatures-bourse-ghislaine-dupont-et-claude-verlon-2021

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa