Ko mbiiɗon?

Holko woni denɗiraagal e holko sababini ɗum ?

Saakitaama ñannde :

Hannde loowdi yewtere denɗiraagal (denɗiraagu). Hande e ɗum tawee e leyɗe keewɗe ɗoo afirik. Sa yehii Malii a tawan denɗiraagal, Burkina hono noon, haa Camerun, Cote d’Iwaar, Niser, Senegaal, Moritani a tawan denɗiyaagal hakkunde leƴƴi, hakkunde gure, hakkude galleeji, hakkunde  beynguure. Holto dendiyaagal iwi ? Hol nde fuɗɗi ? Holko addi ɗum ? Holi nafa mum ?Hoɗɓe men Mamadu Alasan Bah e Boori Jallo maa njaabo e naamdule men.

Pixabay