Ko mbiiɗon?

debereedaaku (reeduyaagal) mo aldaa e welamma

Saakitaama ñannde :

hannde en jeewtat ko yowiti e rewɓe sowiiɓe tawa wona e welamma. Holno paamirten ngol cowagol hatojinaaka e nder Afirik ? Mbele ena woodi ɗo tuubnaa e nder rendo ngo e faabu e sababuuji e deeɗoo geɗee ? Hol battane mum ?Men njaa kadi Sigicoor (Ziguinchor) jokkondirde e jooɗaniiɗo en toon Mamadu Alfa Jallo.Timminta yewtere nde ko naalanke biyeteeɗo Buubacar Joop omo anndiraa Bams caaktowoo kabaruuji.

© Getty Images/Jose Luis Pelaez Inc