Ko mbiiɗon?

En kaalan haala taarinde e Bookar Njaay

Saakitaama ñannde :

Bandiraaɓe heɗitiiɓe, yuppi yontere ndee ko Bookar Njaay. Oo noon yo suka taweteeɗo Baarñi (Dakaar) kono o nehii ko to wuro wiyeteengo Duungel (Podoor). Faandaare makko fof noon woni haɓaade waylo-waylo weeyo e battane mum e gure mum. Ɗum waɗi subaka kala omon yiilo joddaade e sukaaɓe hono makko mbella hirjindeɓe, mbella famminde ɓe caɗeele ɗe tuunde addata e gure men.

Bocar Ndiaye peint des bancs dans la cour de récréation de l'école Keur Ndiaye Lô de Rufisque.
Bocar Ndiaye peint des bancs dans la cour de récréation de l'école Keur Ndiaye Lô de Rufisque. Baye Mbaye
Jeeyngal

- E dow ɗum min mbaddi e makko yeewtere mbella faamde honno golleɗe lelorii. E holko nanniimo e ɗum

- Caggal nde keɗiɗen Bocar mamin kokkumon hirjino eko faati rafi Koronavirus

- Timminiren yeewtere mo Abdulaay Dikko waddi oo naalanke nootirtoo innde Kadiija Bah. O yimii « Kawral ».

 

Fulfulde faaminiinde
Ceerno Isaa Jalloh addi e damal fulfulde faaminiinde ko kelmere “laamu’’ holko fiirti ? holko sowii e kongol ngol ?

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa