Ko mbiiɗon?

Rafi Koronaawirus: holi feere ngam haɗde laygol muuɗum e dongere Afirik?

Saakitaama ñannde :

Ñalawma hannde min njeewtat ko yowwiti e ñawu biyeteeɗo Koronaawirus. Ooɗo rafi eno jokki laygol muuɗum e nder Afirik. Eno ɓuri jooni leyɗelle 40 de rafi on meemi. Yoga e leyɗelle ena miiji wonde haɗde yimɓe ɓen yaltude subaka et kiikide ino waawi faddaade ñawu ngu. 

Dans le township Khayelitsha à proximité de Cape Town, en Afrique du Sud.
Dans le township Khayelitsha à proximité de Cape Town, en Afrique du Sud. Reuters
Jeeyngal

Mbele ɗeeɗo kaɗɗe eno weeɓa e dongere Afirik de wonno yoga e yimɓe maa ndawa nde ndaña ko nguuri e ñalorma ?

Koɗo men Dr Usmaan Bah neɗɗiyanke ma haalan en hono ɗum worri. Gollidiiɗo men Abdulaay Dikko kanium ne ma heɓɓ kongol ngam addude yiyande hettiyankooɓe jooɗiiɓe Maasina.

Timminta yeewtere nde ko naalanke biyeteeɗo Bams

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa