Ko mbiiɗon?

ñawu Koronaawiris : Hol safaaro ?

Saakitaama ñannde :

ooɗoo wakati ñawu koronaawiris wonii ngoƴa mawka e winndere nde (adunaaru ndu) kala. Sen tuubniima e limooje ɗee en tawan : hakke miliyon yimɓe keɓii nguu ñawu ; warii ko ɓuri capanɗe njeeɗiɗo yimɓe e adunaaru ndu ; ko selli ko tolnii tan ko e temedde tato yimɓe eko fawi.

Getty Images
Jeeyngal

Kala nde pinɗen araaɓe ñawu koronaawiris ene laya e leyɗe men, kala nde pinɗen limo mayooɓe kadi en ɓeydoo. Ñawu Koronaawiris alaa mo ɗacci alaa ɗo ɗacci. Raaɓo Raaɓo ngo ene hulɓinii.
Wadde hono mbatten haa kisen, kisnen bandiraaɓe men e nguu ñawu Mate poɗɗe Idoroksikolorokin wiiyaande ene safra Koronaawiris won ko waawi e nguu ñawu ?
Ko ɗum woni loowdi yeewtere Ko mbiiɗon ñalawma asay sappo e go’o lewru nayaɓurdu (avril) hitaande ujunnaaji ɗiɗi e noogay.

- Koɗoo men, Ahmadu Samba Soh, maa wallu en faamande rafi nguu. Koo cafroowo to Suudu safrirdu Matlabul Fawseyni woni ko e wuro wiyeteengo Tuubaa (Senegaal). Omo jeyaa e goomu haɓotooɓe ɗoo e senegaal rafi koronaawiris

- Men keɗo kadi e nder yeewtere ko musiɗɗo men Abdulaay Dikko waddani en e dow toɓɓere nde

- Timminta yeewtere nde ko naalanke iwɗo Gine Konaakiri omo wiye Sayfond Balde  

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa