Ko mbiiɗon?

Jibiril Jaw, hooreejo fedde Fuuta Pulaar Hip Hop

Hito 30:00
Djibril Diaw, président de Fouta Poular Hip Hop.
Djibril Diaw, président de Fouta Poular Hip Hop. RFI

Min mbiino on gila fuɗɗoode Ko Mbiiɗon ko jeewte aduna, jeewte sukaaaɓe Afirik, sukaaɓe dillinɓe jamaano, sukaaɓe waɗuɓe fayida e golle mumen. Wadde hannde en njaɓɓoto gooto e ɓeen sukaaɓe.

Jeeyngal

O wiyete ko Jibiril Jaw, kanko woni hooreejo fedde Fuuta Puular Hip hop. Hol ndeen ndee fedde sosaa ? Holko ummani ? Holko woni fandaare mum ? Ma en ngandu sen kediima haala Jibiril Jaw.

Fulfulde famminiinde :
Ceerno Issa Jallo addi hannde ko helmere laamu. Holko woni laamu ? Holno sifortoo ? Holko waɗi yimɓe ene njiɗi laamu ?