Ko saabi fitina e banndiyaagal e ɗii jemmaaji Koronawiris ?

Hito 30:00
Des policiers mauritaniens à Nouakchott, le 22 juin 2019.
Des policiers mauritaniens à Nouakchott, le 22 juin 2019. Sia KAMBOU / AFP

Bandiraaɓe teskaama ngila ñawu Koronaawiris naati e weeyo meeɗen en ceeraani e fitina e banndiyaagal. To leydi Moritani nanaama hono suka debbo biyeteeɗo Hadijatu Umar Soh waraama.

Jeeyngal

Sukaaɓe rewɓe heewɓe kadi njanaama toon. Fitina teskaaɗo haaɗaani tan to ndiin leydi. Sabu haa to leydi Siin nanaama ɓaleeɓe ene piye ene lepte e geɗe mbaaɗinoon. Haa ɗoo e Senegaal, en yii nde wiyaa yoo gooto e men kala heddo galle mum tuggi leere jeetati jemma haa leere jeego’o subaka woodi banndiiji, bonnooɓe yantuɓe heen ɓee heen ene nguƴƴa ɓee too ene mbaɗa ko boni. Ɗum waɗi min addude ngal naamdal ?

Holko waɗii ooɗoo sahaa mo koronaawiris weeye meeɗen ene teskaa ene wayno fitina ɓuri heewde ? Ko saabii ooɗo fitina e won e leyɗe  ?

Hoɗɓe men e yeewtere nde maa mballu en ƴaabaade e naamde ɗe. Gooto oo nootirto ko e innde Mayram Baal. Kango woni mawɗo fedde taweteende “facebook” “Mauritaniennes du Monde” fiirti dendaagal rewɓe jeyaaɓe moritani taweteeɓe e adunaaru ndu kala. Ma o haal warngoo waɗu ngo e ñalee taaɓiiɗe ɗee to leydi Moritani

Koɗo ɗimmo yeewtere nde kañum wiyetee ko Usmaan Bah. Koo neɗɗiyanke ma o wallu men faamde holko addi fitina teskaaɗo e rendo ngo ooɗoo wakati ?

Aysaa Abdulaay Alfari, njaayniyanke taweteeɗo to leydi Nijer maa haal kanium ko teskaa e ndiin leydi to bange fitina eko nandiheen

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa