Tiiɗallaaji egguɓe illa ñawu Koronaawiris arii

Hito 30:00
Dans un camp de déplacés de Birao, en Centrafrique. (Image d'illustration)
Dans un camp de déplacés de Birao, en Centrafrique. (Image d'illustration) RFI/Charlotte Cosset

Ko mbiiɗon hannde hucci ko e saɗɗallaaji ɓee ɓe ganduɗaa ko egguɓe gure mumen sabaanbundu hare, fitina, mooloyii nokkuule goɗɗe.

Jeeyngal

Ɓee nguurɗam mumen tiiɗi ko adii ñawu koronawiris ene naata e leyɗe men (rafi nguura, rafi safaaro, rafi ndiyam, rafi laaɓal) Wadde hannde so nguu ñaw arii ene haani ƴeccitoɗenɓe jeewen holnoɓe nguurdi, Holko wonii caɗeele maɓɓe. Mbela woodi walluɓeɓe

Ɗum noon en njaɓɓoto e dow nde yeewtere Amadu Jallo. Oo yoo gorko taweteeɗo Kutiala woni ko Sikasso to Maali. Amadu Jallo jeyaa ko e waaldeere wiyeteende Pinal Pulaaku. Nde fedde ene felliti wallude taweteeɓe e nokku egguɓe ley Mali.

Men keɗo e ndee yeewtere seedaaku Hajja Jallo e dow tiiɗallaaji nde ɓe njiyan e e nokku egguɓe mo Seneraal Siise darni to Seenu illa ñawu koronaawiris naati ley Maali.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa