Ñallal adunayankowal maaje

 Bee Hann  Dakar.
Bee Hann Dakar. © Seyllou/AFP

Hannde ko ñalande adunayankore maaje. Konaakiri, suukaɓe ɓen hino yiɗi yahude ka fonngo walla sera maayo. Kono ngo dankaaka, tuundi hino hibbee e nder ɗam ndiyam. Dental "Acorec" hiwayngal taariindi no nodda jamaa on accugol tuuningol maayo ngon e kadi yo  laamu ngun reenu ngol.