Kawral kop26 ko faati e mbayliigu weeyo fuɗɗike Glasgow e nder Ekoos

Hooreejo jaagorɓe Beretaniya, (nano) hooreejo Indiya  (hakkunde) e hooreejo Dental leyɗe adunaaru "ONU" 1 11ɓuru  2021.
Hooreejo jaagorɓe Beretaniya, (nano) hooreejo Indiya (hakkunde) e hooreejo Dental leyɗe adunaaru "ONU" 1 11ɓuru 2021. REUTERS - POOL

 Kawral kop26 ko faati e mbayliigu weeyo no jooɗii. Ko jonnde wonndunde e tama'u e yaakaare fii ndaarnugol toowal nguleeki weeyo 1.5°C.  e bi'ol hooreejo Alok Sharma, ndee faandaare no ɓuri ndee fiɓanoode e alkawal Paris. Jantoore Abdulaay JALLO#kop26 #cop26