Cellal Ko Ngalu

Ñawu cukku (ƴeegol), safraade e rentaade

Hito 10:00
Cellal ko ngalu
Cellal ko ngalu © rfi

Toɓɓere men e ndee altineere hannde haalan ko haɓɓodii e ñawu cukku (ƴeegol):  rentaade e  safraade  ñawu nguu.Keɗee yewtere waɗunde ndee e oo  subbaka, njamdi 8: 50Keɗtee nde talaata, njamdi 17: 50.Oɗon waawi  waɗtude baka mon  e yewtere dow tonngoode WhatsApp: 00 221 76 644 12 72On mbaawi heɗaade taskaramji amen dow kelle facebook   maa tweeter: RFI Fulfulde