Cellal Ko Ngalu

Ñawuuji (ñabbeeli / ñabbuuli) wabaaaji, hono durmaaji, ɗoyruuji , ñaabaaje (gite naawooje).

Hito 15:00
Nawnaare (ñawu) waabaaji e tiiɗormaaji mum
Nawnaare (ñawu) waabaaji e tiiɗormaaji mum DR

On jaaraama e heɗaade yewtere Cellal Ko Ngalu. Toɓɓere yewtere men  ndee jeɗɗiire woni ñawuuji (ñabbeeli/ñabbuuli) wabaaaji. Hono durmaaji, ɗoyruuji , ñaabaaje (gite naawooje) ekn.Ko woni saabade ɗii ñawuuji, no ɗi  rentortee, ko mbawɗen waɗude faa ɗum samtana en.En yewtidan e safroowo koɗo men  faa ɓeyden anndude  ɗii ñawuuji fofo.

Jeeyngal

Heɗee yewtere waɗunde ndee e oo  subaka, njamdi 8:50. Heɗitee nde talaata, njamdi 17: 50. Oɗon waawi  waɗtude baka mon  e yewtere dow tonngoode WhatsApp: 00 221 76 644 12 72.

On mbaawi heɗaade taskaramji amen dow kelle facebook maa tweeter: RFI Fulfulde