Cellal Ko Ngalu

Battane ceediigu hakkunde aaden e giɗo mum dow cellal neɗɗo

Hito 15:00
ceediigu hakkunde yiɗindirɓe, batte mum e dow cellal neɗɗo.
ceediigu hakkunde yiɗindirɓe, batte mum e dow cellal neɗɗo. © rfi

Seediigu hannkunde neɗɗo e giɗo mum no waawi saabaade mettu-ɓernde, rafi cellal ( anngal cellal), no bonna hakkil neɗɗo.  Ɗum no addana heewɗe suno mawngo. Cellal Ko Ngalu heɓii yewtitude e Muusa Mayga, pisikolooguujo hertorɗo  miijaaku, taguuji e paamondiral hakkunde yimɓe.O ɓeydanan en faamude ko ceediigu hakkunde neɗɗo e giɗo mum waawi saabaade dow cellal ɓii-aadama en.

Jeeyngal

Heɗee yewtere waɗunde ndee e oo  subaka, njamdi 8:50. Heɗitee nde talaata, njamdi 17: 50.

Oɗon waawi  waɗtude baka mon  e yewtere dow tonngoode WhatsApp: 00 221 76 644 12 72.

On mbaawi heɗaade taskaramji amen dow kelle facebook maa tweeter: RFI Fulfulde