Lekkeele walla cafaaje (ɓooɗe) soodeteeɗe e dow laawi

Hito 10:00
lekkeele fenaande wonaaɗe yeeyeede  to luumo Ajame e nder Abijan Koddiwaar.
lekkeele fenaande wonaaɗe yeeyeede to luumo Ajame e nder Abijan Koddiwaar. © AFP PHOTO / ISSOUF SANOGO

Hannde Toɓɓere ndee woni lekkeele walla cafaaje (moɗe) soodeteeɗe e dow laawii, ko ɗen ɗe rewaayi e juuɗe safrooɓe.Saɗɗaaji (torraaji) ko ɗum waawi waddude e cellal. Ko kaanuɗen faamude e majjum?Faa keɓɓen ko laaɓi e toɓɓere ndee, en tawdete e Dokteer Hammadun DIKKO, safroowo to Bamako MALI.En calminan gaa kadi Dokteer Hassan JALLO kanko, o safroowo to Doktoroore SORU SANU to Boobo JULASO, Burkina FasoEn yewtidan duu e Dr Aliiwu Badara WAAD hooreejo fedde daraniinde mbooɗeefi cafaaje to leydi Mali. En keɗoto duu konguli heɗiyankooɓe cellal ko ngalu.

Jeeyngal

Heɗoɗee jeewte  waɗooje altineere kala e njamdi 8:50 (GMT) Heɗitee nde talaataare e njamdi 17: 50 (GMT).

Oɗon waawi  waɗtude baka mon  e yewtere dow tonngoode WhatsApp: 00 221 76 644 12 72.

On mbaawi heɗaade taskaramji amen dow kelle Facebook maa Tweter: RFI Fulfulde