Cellal: ñawu Ebola, holko woni maale (maande) maggu ? Holno ngu rentortee?

Hito 10:00
Natal Yeru
Natal Yeru AFP - PASCAL GUYOT

Tedduɓe toɓɓere Cellal Ko Ngalu hannde yowitii ko e ñawu Ebola. Holko woni ñawu Ebola ? holko woni maale (maande) maggu ? Holno ngu rentortee? Mate ndarndooji baɗeteeɗi ɗii no koolnii ? Ngam heɓude ko laaɓi e ɗee naamne, En jaɓɓoto Dokteer Alfa Mahmuud BARI, cafroowo jeyaaɗo Gine hertorɗo  ñabbeeli raaɓooji wano Ebola.

Jeeyngal

Heɗoɗee jeewte  waɗooje altineere kala e njamdi 8:50 (GMT) Heɗitee nde talaataare e njamdi 17: 50 (GMT).

Oɗon waawi  waɗtude baka mon  e yewtere dow tonngoode WhatsApp: 00 221 76 644 12 72.

On mbaawi heɗaade taskaramji amen dow kelle Facebook maa Tweter: RFI Fulfulde

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa