Cellal: nawnaare majala walla rufu sinisit e ɗemngal faransiire

Hito 10:00
[Natal yeru]
[Natal yeru] © Pixabay

Tedduɓe, e ndee yontere njeewteten ko faati ñawu majala (rufu walla noobi walla ciro), "Sinisit' e ɗemngal faransiire. E sifa mum no wai'i wano  maɓɓo/durma ngo sellataa. Nguu no no wonndi e muusu hoore, kine cukkooje, ɗojjaali (ɗoyru) e islaali ɗi ngasataa. Noppi ngatooji. Ko addata ɗum ? Hono nguu ñawu safrirtee ? Ngam heɓude ko laaɓi  e ɗee naamne, en mbismoto Dokteer Mamuudu JALLO , cafroowo ñawu noppi, kine e goddol/konondol (Oyerel e ɗemngal faransiire). Ko e suudu safrirdu Dafara to Boobojulaaso o gollata.

Jeeyngal

Heɗoɗee jeewte  waɗooje altineere kala e njamdi 8:50 (GMT) Heɗitee nde talaataare e njamdi 17: 50 (GMT).

Oɗon waawi  waɗtude baka mon  e yewtere dow tonngoode WhatsApp: 00 221 76 644 12 72.

On mbaawi heɗaade taskaramji amen dow kelle Facebook maa Tweter: RFI Fulfulde

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa