Koni ndee nawnaare wi'eteende Denng e faransiire, no nde ñawndirtee?

Hito 10:00
Ɓuungu noddirteengu «Aedes aegypti» walla ɓuungu-mbuuto ko kanngu woni sabu "zika" Denng.
Ɓuungu noddirteengu «Aedes aegypti» walla ɓuungu-mbuuto ko kanngu woni sabu "zika" Denng. REUTERS/Paulo Whitaker

Yontere ndee kaalaten ko haala ñawu noddirteengu e faransiire “Denng” E jonte taaɓiiɗe ɗee Senegaal anndinii yimɓe noogayo e ɗiɗo tawdaama e nguu ñawu to Risaar-Tool  baŋŋe rewo leydi ndii.Ngam humpitaade ko woni ñawu nguu en njaɓɓiima Alhuseyni Sall. Ɓii leydi Moritani e Senegaal, wittiyanke to Kanadaa. Omo heertorii kala ko yowitii e mborosaaji walla kullon gaddookon ñabbuli ekn..

Jeeyngal

Heɗoɗee jeewte  waɗooje altineere kala e njamdi 8:50 (GMT) Heɗitee nde talaataare e njamdi 17: 50 (GMT).

Oɗon waawi  waɗtude baka mon  e yewtere dow tonngoode WhatsApp: 00 221 76 644 12 72.

On mbaawi heɗaade taskaramji amen dow kelle Facebook maa Tweter: RFI Fulfulde

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa