Faggudu e ɓamtaare Afrik

Battane ñawu koronaawiriis faggudu leyɗeele hirnaage Afrik

Hito 10:00
Koronawiris liɓii faggudu adunaaru.
Koronawiris liɓii faggudu adunaaru. © DR

Taskaram Faggudu e Ɓamtaare Afrik waɗanan on yewtere ko yowitii e battane ñawu koronaawiriis faggudu leyɗeele hirnaage Afrik. Holto (honto) faggudu ɗee leyɗe fewndinoo ado nguu ñawu jaalaade, holto ɗe fewndii hannde ?Dokter Haamidu BARI hertiyankoojo faggudu, jannginoowo ka iniwersiteeji Gine.Helmere faggudu, en fensitan ko woni inflation (yanugol mbuuɗi walla kaalis.

Jeeyngal

Heɗee oo taskaram e alkamissare kala, 8:50, himo heɗitee aljuna 17:50 (GMT) Yonta Kuuɓal.

Hiɗon waawi tawtoreede e jewte ɗen ka tonngoode amen WhatsApp : 00221766441282.

Hiɗon waawi yiitude taskaramji ɗin fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE