Faggudu e ɓamtaare Afrik

Ko woni sabu, leyɗe hirnaage Afrik, maaro no remee e keewal kono kadi, hino soodoyee yaasi?

Hito 10:00
Ngesa maaro Madagaskar
Ngesa maaro Madagaskar RFI/Sarah Tétaud

Ndee yewtere hino haala fii alhaali remugol maaro e nder leyɗeele hirnaage Afrik. Ko waɗi maaro no remee e ɗuuɗal (keewal), kono ɗum haɗaali yo soodoye ka yaasi? Tawu so Afriyankooɓe no ñaama maaro remaako e nder Afrik? Ko holɗe e pehe (peeje) haanaa ƴetteede ngam Afrik daña kuɓindal (yonoral) nguuree? Dillooɓe e baŋŋe maaro aran ɗoo seedotoo e oo taskaram. Najiiru SALL remoowo  e nder waalo Senegaal. Muusa Aamadu UMAAN, kontaabuljo jeyaaɗo Mali, gollidoowo e Alhasaane Sow, soodoyoowo maaro yaasi. Mammadu SEEN janngoowo e kadi gollanoowo hoore mum. Faatumata Bangi debbo nder suudu jeyaaɗo Burkina Faso. 

Jeeyngal

Heɗee oo taskaram e alkamissare kala, 8:50, himo heɗitee aljuna 17:50 (GMT) Yonta Kuuɓal.

Hiɗon waawi tawtoreede e jewte ɗen ka tonngoode amen WhatsApp : 00221766441282.

Hiɗon waawi yiitude taskaramji ɗin fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE