satteende e ɓeydagol coggeeli ñamri e lewru korka

Hito 10:00
jeeyoowa to Caad (natal yeru)
jeeyoowa to Caad (natal yeru) © RFI/Aurélie Bazzara

Heɗiiɓe RFI fulfulde bismilla mon nder kaa taskaram men faggudu e ɓamtaare Afrik. Faandaare Faggudu e Ɓamtaare Afrik, ko faaminnde, no leyɗe fewndori to baŋŋe jawle, ɓamtal e saɗteende walla caɗeele ko yowitii e ɓamtaare Afrik. E nder yewtere ndee, kaalaten ko ko faati e  ɓeydagol coggeeli ñamri e nder luumoji ɗii e lewru koorka walla mbi'en sumaaye. 

Jeeyngal

Himo heɗee alkamissare kala, 8:50, himo heɗitee aljuna 17:50 (GMT) Yonta Kuuɓal.

Hiɗon waawi tawtoreede e jewte ɗen ka tonngoode amen WhatsApp : 00221766441282.

Hiɗon waawi yiitude taskaramji ɗin fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE