Balle ɗe yaltiyankooɓe (ɗaniyankooɓe) afrinaaɓe waawi waɗande leyɗe maɓɓe

Hito 10:00
Abdul Gaadiru JALLO, karallo hertorɗo laaɗe wiirooje, golloowo "Air France". Yaltiyankoojo Gine (Maamun) wuurɗo Faransi
Abdul Gaadiru JALLO, karallo hertorɗo laaɗe wiirooje, golloowo "Air France". Yaltiyankoojo Gine (Maamun) wuurɗo Faransi © RFI FULFULDE

E kaa taskaram men hannde yewtan ko fewti e nafoore nde ɗaniyankoɓe/yaltiyankooɓe jogginii leyɗele maɓɓe. Ko honɗum ɓe waawi ɓeydande leyɗele maɓɓe  hella faggudu e ɓamtaare?   Ngam jaabaade ngal naamnal, en jaɓɓoto Moodi, Abdul Gaadiru Jallo, Ɗaniyankeejo wuurɗo Faransi, ko o hooreejo kiɗɗo fedde yaltiyankooɓe Maamun wuurɓe Faransi. Moodi Abdul Gaadiru JALLO ko karallo hertorɗo laaɗe wiiriije to "Air France".Abdulaay Bokar Loom, ɗaniyankeejo, daraniiɗo wallugol sukaaɓe janngooɓe e nder Faransi.Aysata Njaay, ko debbo ɗaniyankeejo wuurɗo Itali.Heɗiibe Rfi Fulfulde, ko ɗum woni toɓɓere taskaram men hannde, Faggudu e Ɓamtaare AfriK.