Noddaandu FMI ko faati ñamaale leyɗe waasuɗe ɗee, Wuuri JALLO golluɗo e nduu suudu no maggina ko ɗum saawi

Hito 10:00
Wuuri JALLO, ko ƴewtotooɗo suudu ngalu (baytul-maali), O laatinoke yiiloowo suudu ñamaande e wiltino Senegaal. Ko o teral kinngal jonnde yiiloore FMI e Banki winndere.
Wuuri JALLO, ko ƴewtotooɗo suudu ngalu (baytul-maali), O laatinoke yiiloowo suudu ñamaande e wiltino Senegaal. Ko o teral kinngal jonnde yiiloore FMI e Banki winndere. © facebook/ Wiury DIALLO

Heɗiiɓe RFI Fulfulde min bismiima on e nder taskaram men Faggudu e Ɓamtaare Afrik . Faandaare oo taskaram ko faaminde on no leyɗe men fewndori to baŋŋe jawle, ɓamtal e saɗteende walla caɗeele ko yowiti e ɓamtaare Afrik.E nder yewtere ndee, kaleten ko fii ngoo eeraango ngo suudu FMI waɗi. E maggo hiɓe torii yo ñamaale leyɗe ɗe alaa doole ƴewtee. Ko woni sabu ngoo eeraango FMI? Ko ɗum waawi ɓeydannde walla newinande leyɗe ɗe alaa doole ɗee to hella faggudu ? Ko wonni daarde cuuɗi mbaaɗi wano FMI e ñamaale ɗee leyɗe ?Ngam faamugol ndee toɓɓere  koɗo men on ko hertorɗo ɗen baŋŋe. Ko Wuuri JALLO, ko ƴewtotooɗo suudu ngalu (baytul-maali), O laatinoke yiiloowo suudu ñamaande e wiltino Senegaal. Ko o teral kinngal jonnde yiiloore FMI e Banki adunaaru. En jaɓɓoto e nder yewtere nden, Abuu Abdulaay Soh, fagguduyankeejo, jannginoowo e duɗe mawɗe Senegaal. Heɗiiɓe RFI Fulfulde, ko ni woni loowdi taskaram men, Faggudu e ɓantaare AfriK.