Jantoore / Reportaas

Pinal maaginaaku (mago) e cukaaku, Jantoore Mammadu Adama BAH

Hito 04:52
Suleumaan Caangel BAH, ko wallifotooɗo, laatinoowo Ginenaajo. Ko kanko mbuuña  RFI- maaginaaku (Théâtre) 2020 sabu wallifande makko innneteende « La Cargaison ».
Suleumaan Caangel BAH, ko wallifotooɗo, laatinoowo Ginenaajo. Ko kanko mbuuña RFI- maaginaaku (Théâtre) 2020 sabu wallifande makko innneteende « La Cargaison ». © Siegfried Forster / RFI

Heɗee ndee jantoore makko e seeditanɗe heewuɗe taweteeɗe nder mayre.