Jantoore / Reportaas

Pinal: Ngawloyaagal walla farbayaagal no jeyaa e ko woni ɗuytaade e nder Gine

Hito 05:04
Simon Winsé no wutta sertu (tammbinru walla tunneeru) pullo. 
(Natal ɓannginirgal)
Simon Winsé no wutta sertu (tammbinru walla tunneeru) pullo. (Natal ɓannginirgal) ®Emmanuel Delaloy

Gawloyaagal (farbayaagal) no jeyaa  e yoga e finaa-tawaaji wonɗi uytaade e renndo Fulɓe. Yalli ɗii no saatii mutugol? Heɗoɗee jantoore Mammadu Aadama JALLO, Nultondiraaɗo Gine.