Jantoore / Reportaas

Niijeer: Tiiɗormaaji (torraaji) dewlinde sukaaɓe rewɓe / jantoore David Muhammed

Hito 04:28
Dewlinde  sukaaɓe rewɓe walla ƴettugol ɓe deedi ado hellifaaka ko tiiɗormaaji mawɗi hannde Afrik.
Dewlinde sukaaɓe rewɓe walla ƴettugol ɓe deedi ado hellifaaka ko tiiɗormaaji mawɗi hannde Afrik. naitreetgrandir.com

Niijeer, cukaloy deyoy  no heewi  accitude  jannde makkoy sabu ƴettugol deedi law, walla dewlinde ( njombeede) ado ɓe hellifeede. Ɗum no wona sabu nawnaaje e tiiɗallaaji heewɗi ka nder ngurɗam maɓɓe. Jantoore David Muhammed nultondiriiɗo RFI Niijeer.