Jantoore / Reportaas

Sinema: cuuɗi saatiiɗi mulugol e nder Gine

Hito 04:42
Natal ɓannginirgal
Natal ɓannginirgal Tom Cooper/Getty Images/AFP

Sinema : Cuudi hollirdi filmuuji no saati mutugol Gine. Sinemaaji sookama. Yimɓe no seeditoo welowelo woodunoongo fewndo ɗii cuudi woodunoo e caɗeele waɗuɗe haa ɗin cuuɗi uddi.