Jantoore / Reportaas

Senegaal: alhaali fayɓe walla sukaaɓe torotooɓe e dow laawol

Hito 04:56
Fayɓe taalibaaɓe torotooɓe e dow laawol. Senegal.
Fayɓe taalibaaɓe torotooɓe e dow laawol. Senegal. www.hrw.org/Thomas Lekfeldt

Alhaali fayɓe walla sukaaɓe torotooɓe e dow laawol no aanini walla no maapini laamu. Hay so tawii wakkilaare mawnde no waɗude ngam ɗuytude ɗee caɗeele, kono e miijo Sosiyete siwil'en ko maa sarɗinee e kadi balle  jawdi fewnee ko ɗowta ɗii sari'aaji ngam  ɗen caɗeele riiwee. Jantoore Ibraahiima Ñaang nultondiraaɗo RFI Fulfulde Dakar.