Gambiya: battane Koronaawiriis e juuragol leydi ndin

Hito 04:50
Laamorgo Gambiya ( Natal yeruwal)
Laamorgo Gambiya ( Natal yeruwal) AFP/Marco Longari

Gambiya, leydi ndii ronku ƴawde tallakke ñawu koronawiris. Gambinaaɓe heewɓe ko e nafoore tuurisyaagal  wuuri. Hannde non, ɗen golle dartike sabu tuubaakooɓe ɓen  ɓen accii juuraade  leydi nden. Heɗoɗen Jantoore Fatima SOW