Kamerun: gollirgo saaku (mbuusu) poore

Hito 04:51
Debbo no loota saakuuji poore to seraari Abijan. (Natal yeru)
Debbo no loota saakuuji poore to seraari Abijan. (Natal yeru) AFP/ISSOUF SANOGO

Kamerun : laamu ngun no haɗi gollirgol mbuusu walla saaku poore gila hitaande 2002, kono ɗen haɗoore teddinaaka. Ɗum waɗii torraaji heewɗi e nder Kamerun sabu mbuusu poore no heewi e wurooji Kamerun. Mariyamu MUUMINI, nultondiraaɗo RFI Yawunde.