Moritani: jukkuɓe yimooɓe walla maaginooɓe ngam waasde yelaade e dow laawi

Hito 04:39
Jantoore pinal
Jantoore pinal © Studio Graphique FMM

Moritani: yimɓe jukkuɓe heewɓe no waɗa gimi walla mago ngam fiƴƴinngol ngurɗam maɓɓe, hara ɓe toraaki (yelaaki) e dow laawi. Hammat JALLO, nultorndiraaɗo RFI Nuaksoot yewtidii e woɓɓe e maɓɓe. Heɗoɗen jantoore makko.