Mali: yeeyugol lekkeele e dow laawi ko huunde maa maapinde sanne

Hito 05:00
jeeyooɓe lekkeele e dow boli, woɓɓe e maɓɓe no yeeya TRAMABOL e dow happanɗe yawtuɗe keerol. ( Natal yeru).
jeeyooɓe lekkeele e dow boli, woɓɓe e maɓɓe no yeeya TRAMABOL e dow happanɗe yawtuɗe keerol. ( Natal yeru). ISSOUF SANOGO ISSOUF SANOGO / AFP

Jertinooje mawɗe waɗii kono haa jooni ɓii-leydi'en no soodude ɗee lekkeele huutora. Huunde jaaliinde wonndunde masiibo mawɗo to baŋŋe cellal jaamaa on. Jantoore Jeynaba SOW, nultondiraaɗo RFI Bamako.