Pinal: Fuuta Jaloo, tawu so ñamakalaaku mulay e nder ndee falnde?

Hito 04:56
Jeere Fuuta, Dental yimooɓe ñamakalaaku
Jeere Fuuta, Dental yimooɓe ñamakalaaku © Jeere Fuuta

Fuuta Jaloo e nder Gine, ñamakalaaku no kambanaa mulugol ndee falnde. Waawuɓe kirle fotuɗe ɗen hulii, ɓe naadtii hoore, sukaaɓe ɓen alaa jaɓude ɓadaade annduɓe ɓe ekkitoo huutorgol alaaji hiirirɗi ɗin. Idrisa Sampirin JALLO.