Mali to wuro Tukoto e nder Falnde Kita, taskaare ñawu nde yoɓetaake

Hito 04:55
Mali to wuro Tukoto e nder Falnde Kita, fedde yaltiyankooɓe ndee nokkuure laatinanii ɓiɓɓe mayre, taskaare ñawu nde yoɓetaake.
Mali to wuro Tukoto e nder Falnde Kita, fedde yaltiyankooɓe ndee nokkuure laatinanii ɓiɓɓe mayre, taskaare ñawu nde yoɓetaake. © Jeynaba SOW

Mali to wuro Tuukoto e nder Falnde Kiita, fedde yaltiyankooɓe ndee nokkuure laatinanii ɓiɓɓe mayre, taskaare ñawu nde yoɓetaake.Ko e laawol nayaɓol ngol nii sifa ɗum no ñimneede  e nder ñalaaɗe keewuɗe. Faandaare URTD ko wallitagol jamaa ndee falnde hella ka cellal. E nder balɗe ɗiɗi ko ɓuri 80 ñawndooɓe waɗan ɗee golle. Jantoore Jeynaba SOW, nultondiraaɗo RFI Bamako.