Ñawu soto (kanseer) faayɓe e nder Koddiwaar

Hito 04:41
Hitaande kala, Kanseer no yi'ee ko timmi  fayɓe 300 000 ɓe duuɓi mum woni hakkunde 0 -19  (OMS)
Hitaande kala, Kanseer no yi'ee ko timmi fayɓe 300 000 ɓe duuɓi mum woni hakkunde 0 -19 (OMS) iStock / FatCamera

Ñawu kanseer nangayngu fayɓe no maapini halfinaaɓe cellal rendo Koddiwaar. Ko famɗi woo nawnuɓe 800 no yi'iteede e nder leydi ndin hitaande kala .  Ko honno nguu ñawu feeñirta? Tawu si kanseer (soto) fayɓe no waawee sakkeede walla faddeede? Abdul Azizi no tefii seeɗa fii kanser immorde Abijan.