Gaana: Janngooɓe ne'uɓe rasta ɓen no toŋanaa yahugol to duɗe

Hito 04:43
Rastayanke (Natal yeru)
Rastayanke (Natal yeru) © Jonathan Stephens/Wikimedia.org

Gaana: Janngirɗe ɗen no toŋani jannganaakuuɓe accituɓe rasta ɓen  yahugol to duɗe. Jannganaakuuɓe woɓɓe tawtaa ɗen toŋe. Ɗum addii haalaaji, jeewte e bensondiral e nder Gana. Heɗoɗen jantoore Umar Sanda Aamadu, Nultondiraaɗo RFI Gana.