Mali: alhaali doguɓe fitinaaji fattoyii SEGU, honno ɓe wuuriri?

Hito 04:54
Jantoore/Reportaas
Jantoore/Reportaas © RFI

Baasiiji walla fitinaaji ngonɗi ley leydi egginii yimɓe heewɓe gelle (koɗanɗe) mum, koɗoyi nokkuuji goɗɗi. Aamadu Aabidina BA, nultondiraaɗo RFI Mali, ƴeewoyii egguɓe fattoyii SEGU, hono ngoniri. Heɗoɗen jantoore makko