Gine: Pelle Sosiyete siwil dariiɗe haɓogol ngeeraari bonndi

Hito 04:47
Kawral waɗaangal London ñannde  12 5ɓuru 2016. Haɗugol ngeeraari bonndi. [ Natal Yeru]
Kawral waɗaangal London ñannde 12 5ɓuru 2016. Haɗugol ngeeraari bonndi. [ Natal Yeru] REUTERS/Paul Hackett

Ngenaari bonndi ko huunde haɗaynde ɓamtagol leydi, haɗa ɓiɓɓe mayri jeytaare. E leyɗe Afrik ngena no heewii. Ɗum no waaɗi haa leyɗe goɗɗe yahraali yeeso. Fedde Adunayankore transparency international no waɗɗi Gine leydi nayaɓiri e leyɗe hirnange Afrik to ngenaari woodi. Hay fii kala  saariyaji no woodi kono ɗi teddinaaka. Mamadu Aadama JALLO.