Gine: heɓogol ndiyam laaɓuɗam e nder Konakiri no saɗti sanne

Hito 04:53
Caɗeele ŋakkugol ndiyam e nder seraari Konaakiri
Caɗeele ŋakkugol ndiyam e nder seraari Konaakiri © RFI FULFULDE

Gine heɓugol ndiyam laaɓuɗam no sattani yimɓe ɓen tentinii hoɗuɓe  e nder nokkeeli goɗɗi to saare Konaakiri. Hoɗuɓe ton no wullitoo anngal woodeede ndiyam. e Bi'ol haaloowo e innde sosiyete toppitiiɗo sennditugol ndiyam, hitaande kala hiɓe senndita miliyonji 65 liitir kib. Kono ɗum haɗaali hoɗuɓe seraari Konaakiri daway niɓɓay ɗaɓoygol ko ɓe hebbinira bidonji maɓɓe. jantoore Mammadu Aadama JALLO.