Neldugol huntaari no jeyaa e aadaaji suumayee, alhaali mum e coggeeli jeere

Hito 04:43
[Natal Yeru]
[Natal Yeru] REUTERS/Feisal Omar

Suumayeere walla lewru korka e hitaande kala, yimɓe no nelda esiraaɓe mum, walla teddinaaɓe mum walla yiɗaaɓe mum huntaari. Mali oo aada no ñimnaa. Kono woɓɓe no hawra e saɗteende sabu toowugol coggeeli ñaameteeji ka nder jeere (luumo). Heɗoɗen jantoore mawnde nde Aamadu Aabidiina BAH waɗani en.