Ndemri basalle wala soɓle to Podor diwaan Fuuta Tooro.

Hito 04:51
(natal yeru) yeeyooɓe basalle
(natal yeru) yeeyooɓe basalle abcburkina.net

Jaŋtoore men mawnde nawat en hannde to Fuuta Tooroo, senngo rewo Senegal. E nden nokkuure demal basalle no  feewi. Gurɗam yimɓe yogaaɓe ko e ɗen golle fawii. Ko Aminata NJAY waɗani en jantoore. Keɗoɗen