JANTOORE / REPORTAAS

Njangu walla doolɗugol cukaaloñ ndewon to Gambi

Hito 04:49
natal yeru
natal yeru © Seyllou / AFP

Gambi, doolo rewɓe no heewi e leydi ndin. Pelle renndo e yimɓe daraniiɓe ñiimal sariya no dartii ngam haɓugol ɗin fitinaaji. Kono haajooni cukalow ɗeyoy hewkoy no dooleede.  Heɗoɗen jantoore Fatima SOH.