Pinal: Tonndiru, hindu wi'ee kadi bolombataaru walla hoddu ngorru

Hito 04:19
Tonndiiru walla hoddu ngorru
Tonndiiru walla hoddu ngorru © RFI FULFULDE

Mali: tonndiru ko tuugnoorgal huutorteengal ngal waañooɓe gollirta  to diiwan Wasulu. Fijayɓe oo aala heewaa hannde, sabu sukaaɓe ɓen jaɓataa ekkitaade fijirgol mo.  Jantoore Jenaba SOH nultondiraaɗo RFI Bamako.