Eɓɓoore BRT e alhaali bemmbere otooje e dow laami Dakar

Hito 05:02
Laawol naatirgol ayropoor Dakar, Senegal
Laawol naatirgol ayropoor Dakar, Senegal RFI/Paulina Zidi

Eɓɓoore BRT ina e golle mawɗe e nder Dakar laamorgo Senegal. Ɗee golle ɗe kilooji 19 immaade wuro ngoo faade ka dowri. Teskaama noon, laawi keewɗi uddaama. Ɗum wonii sabaabe caɗeele mawɗe e dillooɓe e laamorgo Senegaal. Jantoore mawnde Umaar Mammadu SOH.