Keedugu: aadaaji leñol Basari fii iwgol e duuɓi cukaaku naata e duuɓi hellifaaku (Ko taskaram artiraaɗo)

Hito 05:00
Sukaaɓe Basarinkooɓe no nebloo iwgol cukaaku wonta hellifaaɓe.
Sukaaɓe Basarinkooɓe no nebloo iwgol cukaaku wonta hellifaaɓe. © RFI FULFULDE

Wano woowiri non, hitaande kala, leñol Basari  taweteengol Keedugu, suɓɓundu worgo funnaage Senegaal. E nder nduu lewru 5ɓuru Basari'en faaminta sukaaɓe maɓɓe ngurdam hellifaaku. Ɗum ko sukaaɓe wonɓe hakkunde duuɓi 12 e duuɓi 16. Ɓe iwra baŋŋeeji fow e nder Senegaal, ɓe ara Keedugu fii ngal mottondiral mawngal. Hikka hiɓe timmi sukaaɓe 105 wonnooɓe e cippirde e worɓe suumiiɓe. Ko jantoore sakkitiinde nden nii e nder jowiije ɗe Fadima SI, nultondiraaɗo RFI ittani Keedugu

Jeeyngal
Sukaaɓe Basari no iwa cukaaku wonta hellifaaɓe
Sukaaɓe Basari no iwa cukaaku wonta hellifaaɓe © RFI FULFULDE
Sukaaɓe Basari no iwa cukaaku wonta hellifaaɓe
Sukaaɓe Basari no iwa cukaaku wonta hellifaaɓe © RFI FULFULDE