Dakar: weño ne'ooɓe daabeeji waɗii Gejewaay to Estaade Aamadu BARI

Hito 05:00
Weño ne'ooɓe dabeeji e nder Dakar gila 6 haa 15 lewru 6ɓuru 2021.
Weño ne'ooɓe dabeeji e nder Dakar gila 6 haa 15 lewru 6ɓuru 2021. © RFI FULFULDE

Weño (fuwaar) ne'ugol daabeeji e nder seraari Senegaal laatinaama gila 6 haa 15 lewru 6ɓuru to estaade Aamadu BARI Gejawaay.  Ko yuɓɓini ngol koolol nayaɓol ko falnde ne'ooɓe seraari. Ko heewi e ne'ooɓe e jooma dinngiraaji arno tawtoraa ngoo weño. Baali, na'i, be'i hay ndiwri no jeya e ko addaa e oo fuwaar. Faandaare ngoo weño ko fottindingol gollooɓe  e ɗen baŋŋe, duusaɓe ngam ɓe waawa ɓamtaade. Jantoore Omaar Mammadu Sow