Hitaande kala limoore yoolotooɓe no ɓeydoo e nder Senegaal

Hito 04:58
Daande maayo  Yoff, Senegaal ( Natal Yero]
Daande maayo Yoff, Senegaal ( Natal Yero] RFI/Théa Ollivier

Hitaande kala yimɓe heewɓe yooloto e canɗi walla ka maayo. Wano Senegaal e ɗee balɗe ƴaɓɓiiɗe, e nder Dakar ko ɓuri sagataaɓe sappo yolike ka maayo. Ko ndee toɓɓere Umaar Mamamdu Soh waɗani e nder jantoore makko mawnde.